Karen Simonnes Aanes, 75 år, 18.05.2024

Jubilanten, oppvaksen i ein syskenflokk på fire på Eidså i Vanylven, har eit variert yrkesliv bak seg. Utdanning i sjukepleie frå Molde, seinare spes. i både intensiv behandling og psykiatri. Ulike leiarverv i både offentleg og privat regi, t.d. styrar ved Ørskog aldersheim. Lokalpolitikar for Ap i Ørskog, varaordførar, seinare ordførar i to år. To søner og seks barnebarn, gift med Arild Aanes og busett på Sjøholt. Familien gratulerer!

Publiseringsdato 16.05.2024
Jubilantar