Ragnar Solvik 95 år, Ålesund

21.04.2020

Jubilanten er født 21. april 1925 i Loen. Hele sitt yrkesaktive liv har han vært en sjøens mann, på selfangst og forsyningsskip på Newfoundland og Nordishavet, hos A.M. Liaaen og i utenriksfart. Ragnar deltok i -47 i første kontingent i Tysklands-brigaden og er tildelt Forsvarets medalje for tjenesten. Dagen markeres måtelig etter myndighetenes anbefalinger. En stolt familie gratulerer sin ektemann, far, svigerfar, farfar, morfar & oldefar på 95-årsdagen!