Lovinda Sandøy Kvilekval

11.03.2020

Vi gratulerer solstrålen vår Lovinda Sandøy Kvilekval med 1-årsdagen 11. mars. Hilsen fra farmor og farfar, tanter, onkler og søskenbarn.