Marius og Magnus Gjerde Aamodt

17.02.2020

Marius og Magnus ble født på Nordlandsykehuset i Bodø 14. november 2019. Ønsker å sende en hilsen til oldemor Marit Gjerde på Stranda + øvrig familie.