EDVIN SYNNES LINDSETH 2 år

17.01.2020

Besta og besten gratulerer godgutten med 2-årsdagen 20. januar!