Sonja Blindheim Langhammer

11.10.2019

Vår skjønne Sonja ble født 13.09.19. Eva er omsorgsfull storesøster og heldige foreldre er Ole Kristian Blindheim og Astrid Blindheim Langhammer.