Petter Gresdal Bjørkheim

Petter kom til verden 10.10.17. Sivert, Vilde og Simen er stolte søsken. Sigrid Gresdal Naas og Stig Petter Bjørkheim er takknemlige foreldre.