Liv Berit G. Sørhage og Stian Fagerli Storeide

02.07.2019

Gifter seg i Lom stavkyrkje 6. juli kl.12.00. Familie og venner gleder seg og gratulerer!
Vi giftar oss