May Lisbeth Hovlid Aurdal

28.06.2019

Hjarteleg til lykke med 60-årsdagen din 28. juni, kjære May Lisbeth! Gode ynskjer frå mamma og pappa, sysken og svigersysken!