Tobias

25.06.2019

Den 9. juni kom Tobias til verden på Ålesund sjukehus. Estrelita Pepito Larsen og Stian Nedregaard Akerø er stolte foreldre.