Ragnhild J. Bakken og Wiktor B. Lokander

20.06.2019

Vi giftar oss 6. juli 2019. Det heile finn stad på Disen gård i Oslo.
Vi giftar oss