Henrik Adolf Rappe

25.01.2019

Henrik, hjertelig til lykke med 90-årsjubileet! På bildet står du utenfor inngangen til kirka dere bygde da du og Lillian var misjonærer i Kobe. Tjenesten tok slutt med pensjon, men du står fortsatt i din "misjon" når du besøker dem to ganger i året, til gjensidig glede! I tillegg har du svart på et "kall" fra Kenya om å opprette en barnehage der. Jeg ønsker at kraften i dine kall skal gi deg gode, meningsfylte år framover. Hilsen Inge Magnar Bjørgo.