Markus

22.11.2018

Født 25. september. Gratulerer til familien Longva/ Sleipnes. Hilsen farmor og farfar.