Sylvia Weddegjerde og Michael Skjelderup

Marthe Weddegjerde · 23.11.2018

Til Hobøl vi dro, i den gode tro, til innvielsesfest, som også var bryllypsfest! Mamma og fam.
Nygifte