Nora Overå Teilgård

02.11.2018

Nora ble født 27. september. Stolte og takknemlige foreldre er Terese Overå og Jan Henrik Teilgård.