Guro Hovland og Sverre Øvrelid Steen

Vigdis Øvrelid Steen · 26.10.2018

Guro og Sverre gifta seg 14. juli 2018 i Slovenia. Familien takkar for ei minnerik oppleving.
Nygifte