Oddveig og Jon Tryggestad

23.08.2018

Våre kjære foreldre feirar 60-års bryllaupsdag! Vigsla var i Volda kyrkje 23. august 1958. Bryllaupet vart feira på Dravlaus, der mamma voks opp. På Tryggestad, der de sette bu, voks det etter kvart opp åtte born. Dei hjartelegaste gratulasjonar frå oss alle med familiar.