Heidi Anette Tafjord Walle og Håvard Reiten

Oddfrid Tafjord · 15.08.2018

Det vart oss to! Dette feirar vi med vigsel og bryllupsfest i Surnadal, 18. August 2018.
Vi giftar oss