Marta Bu-Lervik

Vår sterke, gode, nydelige Marta vart fødd 21.03.23. Tobias, Sverre, Johan og Gustav har fått ei høgt elska vetlesyster. Randi og Mikael Lervik.

Publiseringsdato 26.03.2023
Nyfødd