Velkommen til verda

15.10 kom jenta vår til verda på Ålesund sjukehus. Ein stor takk til alle tilsette på føde- og barselsavd. Eva Mari S. Gundersen og Thomas B. Solheim.

Publiseringsdato 27.10.2022
Nyfødd