Ting Pei-Shih og Vegard Synnes

gifta seg i Sjømannskirka i Thailand 21. juni i år. Familien gratulerer.

Publiseringsdato 18.08.2022
Nygifte