Eli Anne Hole Østby og Ole Morten Østby

Vi giftet oss i Ålesund kirke 28. mai. Foto: Ingrid Hanken

Publiseringsdato 01.08.2022
Nygifte