Hildegunn Solberg Nes

70 år 9. mai. Som lærer har det vært viktig for henne å få barn og unge til å tro på egne evner. Dyr og særlig hund, har alltid fulgt henne. Sitat Hildegunn: Den som vokser opp med dyr, lærer både ansvar og omsorg. Jobb, litteratur og dikteren Jan-Magnus Bruheim har ført til mange ulike oppdrag. Hun kan nok beskrives som engasjert, kreativ, distre, selvironisk og inspirerende. Vi feirer henne på Alexandra i Loen, men hun blir å finne hjemme mandag.

Publiseringsdato 07.05.2022
Jubilantar