Leif Fylling 90 år

Vi ønsker å gratulere vår kjære Leif Fylling på Skodje med 90-årsdagen 6. april. Gode klemmer fra din kjære kone Kari, barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn. Vi er veldig glad i deg. Hilser også til tvillingbror Kåre Fylling.

Publiseringsdato 06.04.2022
Jubilantar