Amund Halsebakke

Jubilanten fyller 85 år 1. april. Etter at han ble pensjonist i 1999, har han blant annet vært skipsagent for cruisebåtanløp, entusiast for M/S Bilfergen, engasjert i Amnesty International og hatt ulike verv innenfor politikk og foreninger. I tillegg viser han stor omsorg for kona Åse, barn, barnebarn, oldebarn og andre. Dagen feires på Skipperforeningen i Ålesund. De som ønsker det, er velkommen til kaffe og kake mellom kl. 13 og 16. Familien gratulerer!

Publiseringsdato 28.03.2022
Jubilantar