Lovise

Vår kjære Lovise kom til verda 20.10. på Ålesund sjukehus. Marianne Midtgård og Torbjørn Urkegjerde er stolte foreldre, og Kornelius stolt storebror.

Publiseringsdato 11.11.2021
Nyfødd