Harald Fjørtoft 90 år

09.09.2021

Gratulerer så mykje med 90-årsdagen den 9. september. Du er eit flott førebilete med alle dine år i full aktivitet! Hjarteleg helsing frå born, borneborn, oldeborn, slekt og vener.
Jubilantar