Ove Johan Kopperstad

24.06.2021

Ove Johan Kopperstad fyller 70 år 26. juni. Vi fem borna og storfamilien vil gratulere så mykje. Takk for varme, at du lyttar og er interessert, turar i høge fjell, gjestfrihet og gode måltid. Takk for at du er ein god far, svigerfar og bestefar. Vi ynskjer deg alt godt og Guds velsignelse over livet. Kjærleg helsing Ragnhild, Ingrid, Solveig, Olav og Maria og familiane. Mamma gratulerer også med ein god klem.
Jubilantar