Serianna Kanutte 2 år

15.06.2021

Hurra for godpia vår som er 2 år i dag, prater og synger dagen lang! Fole glad i deg! Hilser til morfar som fylte 82 i går også! Klem Mamma og Mamsen.
Gratulasjonar