Nils Vatne Simonsen 2 år

05.06.2021

Mormor, besten og onkel i Oslo gratulerer godguten Nils med 2-årsdagen, 5. juni. Glad i deg!