Filip Aabrekk

13.05.2021

Vesle Filip kom til verda den 27. februar på sjukehuset i Førde. Charlotte og Kristian Aabrekk er takksame foreldre.
Nyfødd