Georg Menstad Hopland 6 år

27.04.2021

Gratulerer til godgutten. Hilsen farmor og farfar!