Kåre Klokk

14.01.2021

Hipp hipp hurra! Familien gratulerer vår familiekjære far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar med 90-årsdagen 14. januar. Vi er imponert over ditt engasjement og stå-på-vilje.