Vibecke Koppen Krogsæter og Håkon Sæterøy

07.12.2020

Vi gifta oss i Vatne kyrkje 22. august 2020. Tusen takk til alle som var med å gjorde dagen heilt fantastisk.
Nygifte