Arne Ola Grimstad, 80 år

13.11.2020

Den 13. november fyller denne spreke karen 80 år! Lærar, kunsthandverkar, forfattar, fotograf, fiskar, hobbybonde, samfunnsborgar, og ikkje minst ektemann, pappa, svigerfar og bestefar. Vi ser fram til å feire dagen din så mykje det let seg gjere! Helsing Margot, born, svigerborn, og alle dei 22 borneborna.