Kari og Arne Dybvik

07.11.2020

Vi vil gratulere våre kjære foreldre med gullbryllpsdagen 07.11.2020. Dagen feires med familien på Alnes bedehus. Hilsen ungene deres m/fam.