Kjellrun Walderhaug Jensen

01.09.2020

90 år 1. september: Spesialsykepleier og pedagog. Jubilanten har i sitt yrkesaktive liv arbeidet som sykepleier i spesialist-helsetjenesten, som laboratoriesjef ved SSBU - Ullevål universitetssykehus, som lærer ved Diakon-hjemmets høyskole og som leder for hjemmetjenesten i Giske kommune. Kjellrun har to sønner, tre barnebarn og slekter fra Valderøya i Giske kommune. Dagen feires på Holmenkollen restaurant i Oslo.