Julie Kleiva Arstim

21.08.2020

Prinsessa vår ble født på Ålesund sjukehus 30.07.20. Elias og Lina er stolte storesøsken, og vi er takknemlige foreldre. Ine M. Kleiva og Eric Arstim.