Vibecke Koppen Krogsæter og Håkon Sæterøy

19.08.2020

Vi giftar oss laurdag 22. august i Vatne kyrkje.
Vi giftar oss