Sofia Helen Akslen Dybvik

20.07.2020

Sofia Helen kom til verden 24.05.20 med sine 3860g og 51 cm. Emily og Phillip er stolte storesøsken. Lena Akslen og Jone Dybvik er lykkelige foreldre.